รายการวิ่ง

13

ก.ย

2020

เลย

10.9, 20.5, 32.5 KM

Phu Ruea Trail 4th (2020)

 


กำหนดการ

⛰Phu Ruea Trail 2020
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย  

วันเสาร์ที่ 12  กันยายน 2563
รับเสื้อและเบอร์วิ่ง  ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น.
- กรุณานำเอกสารยืนยันการชำระเงินและบัตรประชาชนในการมารับเบอร์วิ่ง
- หากให้ผู้อื่นรับแทน นำสำเนาบัตรประชาชนโดยเซ็นยินยอมให้ผู้อื่นรับแทน
** ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิงดการแจกเสื้อในวันวิ่งทุกกรณี

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
03.30 น - นักวิ่งรายงานตัว และฝากของ
04.15 น. – เช็คอินนักวิ่ง เช็คอุปกรณ์ ระยะ 32.5 KM.
04.20 น. - พิธีเปิด
04.30 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 32.5 KM.
05.15 น. - เช็คอินนักวิ่ง เช็คอุปกรณ์ ระยะ 20.5 KM.
05.30 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 20.5 KM.
05.45 น. - เช็คอินนักวิ่ง เช็คอุปกรณ์ ระยะ 10.9 KM.
06.00 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.9 KM.
10.00 น. เป็นต้นไป  - เริ่มประกาศผลและรับรางวัล

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

 

 

 

** กรุณากรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วนเพื่อรับสิทธิประกันคุ้มครองนักวิ่ง หากข้อมูลไม่ถูกต้องทางบริษัทประกันฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการได้รับความคุ้มครอง **

ราคา
Pre Sale 03 มี.ค 20 - 25 ส.ค 20
10.9 KM 1,200 THB
Pre Sale 03 มี.ค 20 - 25 ส.ค 20
20.5 KM 1,600 THB
Pre Sale 03 มี.ค 20 - 25 ส.ค 20
32.5 KM 1,900 THB

Featured